- OUDERS -

Medezeggenschapsraad(MR)

Meepraten en meedenken over de gang van zaken op school, voorstellen doen aan de directie, signaleren van kansen en problemen. Dit soort zaken staan op de agenda van de MR. Daarnaast heeft de MR een aantal bevoegdheden en op de wet gebaseerde taken, zoals het vaststellen of wijzigen van het schoolplan of de regels op gebied van veiligheid. Ook heeft de MR adviesrecht als het bijvoorbeeld gaat over belangrijke verbouwingen of de vakantieregeling. Het ouderdeel van de MR wordt gekozen door de ouders van de school door middels van verkiezingen. Het personeelsdeel wordt vanuit het team gekozen. De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken en de vergaderingen zijn openbaar.

Heeft u vragen, suggesties of signaleert u iets dat de MR kan bespreken, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze voorkeur gaat uit naar een bericht via Social Schools. Stuurt u dan een bericht naar medewerker MR.

Oudervereniging (OV)

De OV van onze school is een vereniging die op praktisch niveau mede zorgdraagt voor een goed verloop van de verschillende en jaarlijks terugkerende activiteiten. De OV heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Zij is eindverantwoordelijk voor een deugdelijke en kloppende ledenadminstratie en financiële afhandeling van de genoemde activiteiten. Zij wil dit bereiken door een zo goed mogelijke communicatie en proactieve samenwerking met het team van de school en een zo optimaal mogelijke inzet en betrokkenheid van ouders bij de verschillende taken en activiteiten.

Neem contact op met de OV op: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Communicatie met ouders

Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Met ingang van dit schooljaar zullen de oudergesprekken anders worden vorm gegeven. Tot op heden gingen de gesprekken voornamelijk over uw kind, wij willen de gesprekken graag met u en uw kind gaan voeren. Daarom zullen  de oudergesprekken in het bijzijn van uw zoon of dochter plaats gaan vinden. Wij willen de kinderen meenemen en medeverantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling. Voor de herfstvakantie is het eerste gesprek, een kennismakingsgesprek. In februari zijn de tweede kind-, ouder- en leerkrachtgesprekken en voor de zomervakantie zijn de derde kind-, ouderen leerkrachtgesprekken. Naast de ingeroosterde gesprekken kan u altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind maken.

Wekelijks ontvangt u de nieuwsbrief via Social Schools. Via dit ouderportaal kunnen ouders de agenda raadplegen en de mailing teruglezen. Ouders kunnen hier ook absenties doorgeven.